Pochválený buď Ježiš Kristus!

Vítame Vás na stránke farnosti Boha Stvoriteľa vo Veľkom Krtíši.

Na stránke sa budú postupne dopĺňať jednotlivé sekcie. O každej novej zmene Vás budeme informovať aj na tejto úvodnej stránke.

Ruženec

Mesiac október je zvláštnou formou zasvätený úcte Panny Márie modlitbou ruženca. Všetci v živote sme sa už túto modlitbu modlili, pre niektorých je to modlitba, ktorú sa modlia radi, každodenne a duchovne ich obohacuje.
Čítať ďalej