Pochválený buď Ježiš Kristus!

Vítame Vás na stránke farnosti Boha Stvoriteľa vo Veľkom Krtíši.

Na stránke sa budú postupne dopĺňať jednotlivé sekcie. O každej novej zmene Vás budeme informovať aj na tejto úvodnej stránke.

Cesta k spoločenstvu

"Sme slovenské kresťanské spoločenstvo zložené prevažne zo študentov ale i pracujúcich v Brne. Cesta k spoločenstvu je iniciatíva nášho spoločenstva o vytvorenie spolupráce medzi našou brnianskou farnosťou a vybranými slovenskými farnosťami. Cieľom akcie je primárne priniesť do farnosti ducha nášho spoločenstva a pomôcť vybudovať podobné rodinné prostredie v hosťujúcej farnosti, a to podľa verša „kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som medzi nimi.“ (Mt 18:20).
Čítať ďalejRuženec

Mesiac október je zvláštnou formou zasvätený úcte Panny Márie modlitbou ruženca. Všetci v živote sme sa už túto modlitbu modlili, pre niektorých je to modlitba, ktorú sa modlia radi, každodenne a duchovne ich obohacuje.
Čítať ďalej