Farnosť Boha Stvoriteľa Veľký Krtíš

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Veľký Krtíš
Škultétyho 42
990 01 Veľký Krtíš

Telefón: 047/483 15 87
E-mail: velky.krtis@fara.sk

Filiálky: Správca farnosti: Mgr. Marek Kosorín - dekan
Rozloha farnosti: 20,43 km2