Štatistiky farnosti

Rok
 2009 
 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
Sviatosť krstu
73
47
40
37
51
     z toho chlapci
41
25
23
16
22
     z toho dievčatá
32
22
17
21
29
Sviatosť birmovania   
64
56
40
54
49
Sviatosť manželstva
12
23
8
6
10
Pohreby
42
36
37
39
39
     z toho muži
22
20
17
22
25
     z toho ženy
20
16
20
17
14

Rok
 2004 
 2005 
 2006 
 2007 
 2008 
Sviatosť krstu
57
73
58
74
40
     z toho chlapci
28
41
30
36
15
     z toho dievčatá
29
32
28
38
25
Sviatosť birmovania   
60
51
72
62
55
Sviatosť manželstva
9
16
18
10
27
Pohreby
42
40
35
37
31
     z toho muži
24
17
22
19
20
     z toho ženy
18
23
13
18
11