Schematizmus veľkokrtíšskeho dekanátu

farnosť Balog nad Ipľom farnosť Balog nad Ipľom farnosť Bušince farnosť Čebovce farnosť Dolné Plachtince farnosť Hrušov farnosť Modrý Kameň farnosť Nenince farnosť Olováry farnosť Opatovská Nová Ves farnosť Sklabiná farnosť Veľká Čalomija farnosť Veľký Krtíš farnosť Vinica farnosť Vrbovka farnosť Želovce