Podujatia a akcie

Poďakovanie za úrodu

Letný tábor 2009 - Tajomstvo Ostrova pudingovej obludy

Maškarný ples(k)

Diecézny ples v Bojniciach

Nechajte maličkých žiť!

Dobrá novina

Mikulášska burza

Ad Una Corda

Krížová cesta

Darovali sme si lásku

Krížová cesta

Maškarný ples

Hraná krížová cesta

2. ročník Tradičného futbalového turnaja miništrantov

Modrokamenská púť

1. ročník Tradičného futbalového turnaja miništrantov

Deň radosti v Sklabinej