PORIADOK BOHOSLUŽIEB

vo farskom kostole Narodenia Panny Márie vo Veľkom Krtíši

od 18. decembra 2017 do 24. decembra 2017

- Oznamy v PDF s možnosťou tlače
Pondelok Veľký Krtíš - Apolónia a Ján Vagánekovci.
18. december 2017 17,00h - Za obrátenie, uzdravenie a pokoj v rodine pre dcéru s rodinou.
Utorok Veľký Krtíš - Pavel a Mária Zaťkovci a syn Drahomír.
19. december 2017 17,00h - Ondrej, Eva, Juraj Mondokoví.
Streda Veľký Krtíš - Oľga Jančiová.
20. december 2017 08,00h - Marek a Helena.
Štvrtok 16,00h - Malý Krtíš - svätá omša.
21. december 2017 17,00h - Za rodičov a sestru Alžbetu.
Piatok Veľký Krtíš  
22. december 2017 17,00h - Poďakovanie za dar života, prosba o pokoj a ochranu Sedembolestnej.
Sobota 17,00h - Daniela Vlčková s rodinou.
23. december 2017 18,00h - Nemocnica: Za farníkov.
Nedeľa 08,00h - Marta Kočiová - 22. výročie a starí rodičia.
24. december 2017 09,30h - Malý Krtíš - svätá omša.
  11,00h - Anna a Štefan Hoksovci.
  16,00h - Za pomoc Božiu a ochranu pre syna a jeho rodinu.
  22,00h - Malý Krtíš - svätá omša.
  24,00h - Za farníkov.

Liturgický kalendár:

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa IV. adventná nedeľa - Štedrý deň

Oznamy: