PORIADOK BOHOSLUŽIEB

vo farskom kostole Narodenia Panny Márie vo Veľkom Krtíši

od 12. februára 2018 do 18. februára 2018

- Oznamy v PDF s možnosťou tlače
Pondelok Veľký Krtíš - Pavel a Mária Zaťkovci a syn Drahomír.
12. február 2018 17,00h - Za uzdravenie a pomoc Božiu v chorobe.
Utorok Veľký Krtíš - Za pomoc Božiu a zdravie pre Evku.
13. február 2018 17,00h - Za zdravie a pomoc Božiu pre synovca Pavla.
Streda 16,00h - Malý Krtíš - svätá omša.
14. február 2018 17,00h - Juhász Pavel - 9. výročie a rodičia.
Štvrtok Veľký Krtíš - Dušan Černák.
15. február 2018 17,00h - Anton Štanga.
Piatok 16,45h - Krížová cesta + svätá omša.
16. február 2018   - Vaškor Ján a Mária, Vincent Bevíz.
    - Na úmysel otca biskupa.
Sobota 17,00h - Za zomrelých rodičov: Milan a Alžbeta Kretoví.
17. február 2018 18,00h - Nemocnica: svätá omša nebude.
Nedeľa 08,00h - Poďakovanie za život, zdravie pre Petra a Bernadetu.
18. február 2018 09,30h - Malý Krtíš - svätá omša.
  11,00h - Na úmysel.
  15,00h - Svätá omša v maďarskom jazyku.

Liturgický kalendár:

Pondelok  
Utorok  
Streda Popolcová streda - prísny pôst
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa I. pôstna nedeľa

Oznamy: