PORIADOK BOHOSLUŽIEB

vo farskom kostole Narodenia Panny Márie vo Veľkom Krtíši

od 16. októbra 2017 do 22. októbra 2017

- Oznamy v PDF s možnosťou tlače
Pondelok Veľký Krtíš - Za rodinu Ondriškovičovú, Meňovskú a Homoľovú.
16. október 2017 18,00h - Poďakovanie za dar života - 74 rokov.
Utorok Veľký Krtíš - Božena a Ján Balážovci, ich rodičia a manželia Púpalovci.
17. október 2017 18,00h - Za rodičov - Ján Lemeš a Mária Lemešová.
Streda Veľký Krtíš - Poďakovanie za dar života, prosba o pomoc Božiu a ochranu patróna sv. Tobiáša.
18. október 2017 08,00h - Ervín a rodičia Števuľoví.
Štvrtok 17,00h - Malý Krtíš - svätá omša.
19. október 2017 18,00h - Anna Zapletalová, sestra Margita a starí rodičia.
Piatok 10,00h - Domov dôchodcov - svätá omša.
20. október 2017 18,00h - Pavel Bartók a rodičia.
Sobota 18,00h - Za zomrelých rodičov Máriu a Jána a ich rodičov.
21. október 2017 19,00h - Nemocnica: svätá omša.
Nedeľa 08,00h - Štefan Tóth, manželka a rodičia z oboch strán.
22. október 2017 09,30h - Malý Krtíš - svätá omša.
  11,00h - Za farníkov.
  15,00h - Svätá omša v maďarskom jazyku.

Liturgický kalendár:

Pondelok  
Utorok Svätý Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
Streda Svätý Lukáš, evanjelista
Štvrtok  
Piatok  
Sobota  
Nedeľa 29. nedeľa v období "Cez rok"

Oznamy:

Ohlášky: Dňa 28. 10. 2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Denis Násali a Mgr. Edina Celengová. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.