Modlitby matiek

V auguste 1995 na katolíckej konferencii „Nový úsvit“, ktorú organizuje komunita Princa Pokoja v Mariánskom mestečku Walsingham v Anglicku, vzniklo hnutie Modlitby Matiek. Začali sa modliť dve staré mamy Veronika a Sandra. Napísali o tejto modlitbe len svojim známym. Bez akejkoľvek reklamy sa tieto modlitby rozšírili do sveta. Modlitby matiek vznikli ako malé skupinky, z ktorých sa postupne vytvorilo hnutie a neskôr z neho Komunita útechy - tá teraz zastrešuje Modlitby matiek. Do dnešného dňa sú skupinky vo viac ako 80 krajinách sveta.

Modlitby matiek je hnutie, rozšírené na celom Slovensku a malé spoločenstvá mám, modliacich sa spoločne za svoje deti, stále pribúdajú. Zapojiť sa môže každá žena, ktorá cíti potrebu intenzívnejšie sa modliť alebo sa chce modliť v spoločenstve. Môžu sa zapojiť matky, staré matky alebo slobodné ženy, ktoré majú duchovné deti. Sú skupinky s dvoma ženami, ale maximálne s ôsmimi. Keď už ich je osem, rozdelia sa, aby mohli pr?ať ďalšie.

Vo Veľkom Krtíši Modlitby matiek začali 17. decembra 2002, keď sa dve kamarátky E.Tóthová a I.Püšpökyová začali modliť za svoje deti. Postupne sa pridávali ďalšie mamy, niektoré časom odišli, iné prišli. Stretávame sa a modlíme sa na fare každý pondelok po svätej omši v počte asi osem. Sme otvorené spoločenstvo, radi by sme Modlitby matiek rozšírili o ďalšie skupinky.

Počas modlitieb na stole máme Sväté Písmo, sviečku, kríž a košík. Modlíme sa modlitby z knižočky Modlitby matiek, ku ktorým pridávame modlitbu srdcom - chválime, ďakujeme a odprosujeme Pána. Mená našich detí máme napísané na krúžkoch, ktoré odovzdávame do košíčka, čo vyjadruje, že svoje deti s ich problémami, ťažkosťami odovzdávame do rúk Pána Ježiša. Zostávame v dôvere a odovzdanosti, že On dobre vie, čo potrebujú. V skupinke platí zásada mlčanlivosti, tzn. zo skupinky sa nevynáša, narušila by sa dôvera medzi mamami. Podľa toho, aké majú matky doma možnosti, je dobré, keď sa skupinka modlí doma u jednej matky, potom u inej.

Naša spiritualita je modlitbou prehlbovať svoju dôveru k Bohu a prísť k úplnej dôvere v Boha. Podmienky pre členov sú neohovárať, neposudzovať a neradiť. My nemôžeme radiť, ale všetky problémy, s ktorými ženy prídu, vkladáme do modlitieb. Postupujeme takto, lebo takto to chce od nás Boh. Každý človek je originál, takže to, čo platilo pre mňa, nemusí platiť pre inú matku s tým istým problémom. Pretože ona prežila v celom svojom živote niečo celkom iné než ja. A Pán má pre ňu svoju cestu. Nemôžem radiť: vieš čo, sprav toto alebo choď tam. My môžeme povedať len svedectvo nášho života.

Bližšie informácie: Magda, tel. 0915 818 786