História farnosti

Náš farský kostol Narodenia Panny Márie stojí na mieste pôvodného kostolíka, s výstavbou ktorého sa začalo v roku 1943. V tom čase bol správcom dolnoplachtinskej farnosti dôstojný pán Kejval, kde sme ako filiálka Veľký Krtíš patrili. Dôstojný pán Uhľarik, ktorý k nám do Veľkého Krtíša priviedol veriacich z Oravy, ktorý sa (podľa ústneho podania pamätníkov) pričinili o to, aby bol kostol na sviatok Narodenia Panny Márie v roku 1948 v prítomnosti správcu farnosti vysvätený modrokamenským pánom dekanom Jánom Michalíkom.

Rímskokatolícka farnosť Boha Stvoriteľa vo Veľkom Krtíši bola zriadená 1. januára 1995. Vyčlenila sa 31. decembra 1994 z farnosti Dolné Plachtince, kde dlhé roky patrila. Mesto však prešlo v 70. – 90. rokoch minulého storočia prudkým rozvojom. Preto aj po stránke cirkevnoprávneho územného členenia boli potrebné zmeny.

V súčasnom období je tu veľká nezamestnanosť, väčšinou otcovia rodín odchádzajú za prácou do cudziny. Na území našej farnosti žijú v zhode veriaci slovenskej a maďarskej národnosti a je tu aj veľký nárast rómskeho etnika.