Filiálka Malý Krtíš

Kostolík vo filiálke je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi

Má charakter ekumenického chrámu, v ktorom sa striedavo stretávajú na službách Božích veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a veriaci rímskokatolíckej cirkvi.