eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Mladí ľudia – dobrovoľníci z viac ako 250 obcí sa vo svojom voľnom čase pravidelne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a starosti všedných dní na stretkách, výletoch, táboroch a rozličných iných podujatiach.

eRko je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Združuje viac ako 8000 členov. V súčasnosti je jednou z najväčších detských organizácii na Slovensku.

Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

V našej farnosti funguje eRko od roku 1991. S deťmi sa stretávame na fare v nedeľu a počas prípravy prvoprijímajúcich detí v pondelok a stredu. V období adventu a Vianoc sa spolu s deťmi zapájame do koledníckej akcie DOBRÁ NOVINA. (www.dobranovina.sk) Dobrá novina je koledovanie detí spojené so zbierkou pre núdznych v treťom svete a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Motto:

Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.